Hej och välkommen till Wedafastigheter

Wedafastigheter är ett lokalt fastighetes bolag som äger och förvaltar fastigheter i stockholms län. Vårt affärs ide är, genom lokal förankring skall vi tillmötesgå våra kundguppers olika behov/önskmål dess lokaler och området. Wedafastigheter AB har skall alltid verka med närhet till sina hyresgäster och erbjuda trygghet, hög kvalite, bra service och långsiktighet

Etablera dig här

alt